Simple, Walang Panganib.
Maaasahang pang-mensahe.

Sa WhatsApp, mayroon kang mabilis, simple, secure na pangmensahe at pangtawag na libre*, at magagamit sa phone alin mang bahagi ng mundo.
I-download ngayon na
* Maaaring may bayarin sa pag-gamit ng data. Kontakin ang inyong mobile carrier para sa mga detalye.

WhatsApp Voice at mga Video Call

Malayang Mag-usap

Sa voice call, kaya mo nang makipag-ugnayan sa mga kaibigan at kapamilya nang libre*, kahit sila pa ay nasa ibayong bansa. At sa libreng* video call, maaari kang makipag-usap nang harap-harapan kapag boses o text lamang ay hindi sapat. Ang WhatsApp voice at video call ay gumagamit ng koneksyon sa Internet sa halip na voice minutes ng inyong cell plan, kaya hindi na dapat mag-alala pa sa mamahaling singilin sa pagtawag.

End-to-end encryption

Default na Security

Ang ilan sa inyong mahahalagang sandali ay nakabahagi sa WhatsApp, kaya kami naman ay bumuo ng end-to-end encryption sa pinakabagong bersyon ng aming app. Kapag end-to-end encrypted, ang inyong mga mensahe at tawag ay secured, kaya ikaw at ang inyong kaugnay lang ang makakabasa o makakaintindi ng mga ito, at walang sinoman sa pagitan, kahit pa ang WhatsApp.
Siyasatin ang mga features