Simple, Walang Panganib.
Maaasahang pang-mensahe.

Sa WhatsApp, mayroon kang mabilis, simple, walang panganib na pangmensahe at pangtawag na libre*, at magagamit sa phone alin mang bahagi ng mundo.
I-download ngayon na
* Maaaring may bayarin sa pag-gamit ng data. Kontakin ang inyong mobile carrier para sa mga detalye.

Magkabilaang encryption

Default na Security

Ang ilan sa inyong mahahalagang sandali ay nakabahagi sa WhatsApp, kaya kami naman ay bumuo ng magkabilaang encryption sa pinakabagong bersyon ng aming app. Kapag encrypted nang magkabilaan, ang inyong mga mensahe at tawag ay protektado: ikaw at ang inyong kaugnay lang ang makakabasa o makakaintindi ng mga mensahe at tawag, at walang sinoman sa pagitan, kahit pa ang WhatsApp.
Tuklasin ang mga features