Simple, Walang Panganib.
Maaasahang pang-mensahe.

Sa WhatsApp, mayroon kang mabilis, simple, secure na pangmensahe at pangtawag na libre*, at magagamit sa phone alin mang bahagi ng mundo.
I-download ngayon na
* Maaaring may bayarin sa pag-gamit ng data. Kontakin ang inyong mobile carrier para sa mga detalye.

 

WhatsApp Business App

WhatsApp Business is an Android app which is free to download, and was built with the small business owner in mind. With the app, businesses can interact with customers easily by using tools to automate, sort, and quickly respond to messages.

End-to-end encryption

Default na Security

Ang ilan sa inyong mahahalagang sandali ay nakabahagi sa WhatsApp, kaya kami naman ay bumuo ng end-to-end encryption sa pinakabagong bersyon ng aming app. Kapag end-to-end encrypted, ang inyong mga mensahe at tawag ay secured, kaya ikaw at ang inyong kaugnay lang ang makakabasa o makakaintindi ng mga ito, at walang sinoman sa pagitan, kahit pa ang WhatsApp.
Siyasatin ang mga tampok