Simple, Walang Panganib.
Maaasahang pang-mensahe.

Sa WhatsApp, mayroon kang mabilis, simple, secure na pangmensahe at pangtawag na libre*, at magagamit sa phone alin mang bahagi ng mundo.
I-download ngayon na
* Maaaring may bayarin sa pag-gamit ng data. Kontakin ang inyong mobile carrier para sa mga detalye.

End-to-end encryption

Default na Security

Ang ilan sa inyong mahahalagang sandali ay nakabahagi sa WhatsApp, kaya kami naman ay bumuo ng end-to-end encryption sa pinakabagong bersyon ng aming app. Kapag end-to-end encrypted, ang inyong mga mensahe at tawag ay secured, kaya ikaw at ang inyong kaugnay lang ang makakabasa o makakaintindi ng mga ito, at walang sinoman sa pagitan, kahit pa ang WhatsApp.
Siyasatin ang mga tampok