எளியது. பாதுகாப்பானது.
நம்பகமான தகவல் பரிமாற்றம்.

WhatsApp, அதிவேக, எளிய, பாதுகாப்பான தகவல் பரிமாற்றம் மற்றும் அழைப்புகளை இலவசமாக*, உலகெங்குமுள்ள கைபேசிகளில் அளிக்கிறது.
தரவிறக்கவும்
* தரவு கட்டணங்கள் இருக்கலாம். விவரங்களுக்கு சேவைதாரரை அணுகவும்.

முழு மறையாக்கம்

இயல்பான பாதுகாப்பு

தங்களின் தனிப்பட்ட தருணங்களை WhatsAppல் பகிர்கின்றீர், அதற்காகவே நாங்கள் முழு மறையாக்கத்தை எங்களது சமீபத்திய பதிப்புகளில் அமைத்துள்ளோம். முழு மறையாக்கத்தினால் தங்கள் தகவல்களும் அழைப்புகளும் பாதுகாக்கப்படுகிறது, இதன்மூலம் தாங்களும் தாங்கள் தொடர்பு கொள்ளும் நபரும் மட்டுமே இத்தகவல்களை கேட்கவோ படிக்கவோ இயலும், WhatsApp உட்பட வேறு எவரும் இடையில் இல்லை.
அம்சங்களை ஆராய்க