எளியது. பாதுகாப்பானது.
நம்பகமான தகவல் பரிமாற்றம்.

WhatsApp மூலம் நீங்கள் அதிவேக, எளிய, பாதுகாப்பான தகவல் பரிமாற்றம் மற்றும் அழைப்புகளை இலவசமாக*, உலகெங்குமுள்ள கைபேசிகளில் பெறமுடியும்.
இப்போது தரவிறக்கு
* தரவு கட்டணங்கள் இருக்கலாம். விவரங்களுக்கு சேவைதாரரை அணுகவும்.

முழு மறையாக்கம்

இயல்பான பாதுகாப்பு

தங்களின் தனிப்பட்ட தருணங்களை WhatsApp-இல் பகிர்கிறீர்கள். எனவேதான் எங்களது சமீபத்திய பதிப்புகளில் முழு மறையாக்கத்தை அமைத்துள்ளோம். முழு மறையாக்கத்தினால் தங்கள் தகவல்களும் அழைப்புகளும் பாதுகாக்கப்படுகின்றன. இதன்மூலம் தாங்களும் தாங்கள் தொடர்பு கொள்ளும் நபரும் மட்டுமே இத்தகவல்களை கேட்கவோ படிக்கவோ இயலாது. WhatsApp உட்பட வேறு எவராலும் அவற்றை கேட்கவோ படிக்கவோ முடியாது.
அம்சங்களை ஆராய்க