Đơn giản. Bảo mật.
Đáng tin cậy.

Với WhatsApp, bạn có thể sử dụng tính năng nhắn tin và gọi điện nhanh, đơn giản và bảo mật miễn phí*. Ứng dụng đã có cho mọi điện thoại thông minh trên toàn thế giới.
Tải ngay
* Phí sử dụng dữ liệu có thể được áp dụng. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm chi tiết.

Mã hoá đầu-cuối

Bảo mật được mặc định

Bạn có thể chia sẻ những thông tin mang tính cá nhân qua WhatsApp, vì vậy chúng tôi tích hợp tính năng mã hoá đầu-cuối trong những phiên bản WhatsApp mới nhất. Khi được mã háo đầu-cuối, những tin nhắn và cuộc gọi của bạn được bảo mật, vì vậy chỉ bạn và người mà bạn đang liên lạc có thể đọc và nghe chúng, không ai khác kể cả WhatsApp có thể xem được.
Khám phá những tính năng